+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Kaçak Akım Rölesinin Görevi Nedir?
Bina yapıldıktan sonra insan ve teçhizat güvenliğini en üst noktaya çıkarmak için kullanılan kaçak akım rölesi elektrik sektöründe önemli bir yere sahiptir. Kaçak akım sigortası ya da kaçak akım koruma rölesi olarak da bilinen bu ürünün teknik detaylarını birlikte inceleyelim. Kaçak akım röleleri hayatımızın her yerinde bulunmaktadır ve bulunması da...
Kaçak Akım Rölesinin Çalışma Prensibi
Topraklama, elektrik ile çalışan cihazlarda olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan önemli bir önlemdir. Burada amaç, akımın toprağa aktarılarak uzaklaştırılmasını sağlamaktır. İnsan hayatını ve makinelerin kullanım ömrünü riske atmamak için kaçak akım riskine karşı topraklamanın doğru şekilde yapıldığı ve sağlıklı bir şekilde çalışması mutlaka çok önemlidir. Ne yazık ki...
TT Sistemlerde Ana Dağıtım Panolarına  Yangın Korumaya Yönelik Kaçak Akım Rölesi ( 300 mA ) Takmanın En ideal Çözümleri
Kendi trafonuz var ise ve Topraklama sisteminiz TT ise Kaçak akım dediğimiz olayın nedeni izolasyon hatasıdır. Fazlar ile topraklama hattı arasında izolasyon hatası olur ise kaçak akımlar oluşur. Kaçak akımların yönü kaynağa yani trafoya doğrudur. Trafonun yıldız noktası topraklı olduğundan bu yolu izleyerek kaynağa ulaşır. Dolayısı ile yıldız noktası topraklaması...
Kaçak Akım Rölesi Seçerken Bilinmesi Gereken Önemli Ayrıntılar Nelerdir?
Ana dağıtım panoları en az 2 kısımdan oluşur. Bunlardan birincisi İşletme enerji beslemesi ikincisi kompanzasyon beslemesidir. Ana dağıtım panolarının büyük bir kısmını oluşturan kompanzasyon panosunda bulunan cihazların arızalanma oranı diğer kısımlara göre çok daha fazladır. Örneğin 12 adet kademe olan bir kompanzasyon panosunda en az 12 adet kondansatör 12 adet...
Elektrik Tesisat Ölçümü
İş güvenliği ve ekipmanlarına yönelik etmenler baz alınmak suretiyle, mutlaka periyodik olarak elektrik tesisat ölçümüişlemin yapılması gerekmektedir. Bunlar içerisinde en az 2 kez topraklama ve paratonel gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere, işlemlerin tamamlanması bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Elektrik tesisat ölçümünde çalışmaların periyodik olarak gerçekleşmesi ve raporlama konusunda, eksiksiz ölçüm yapılması...
Fabrikanızda Neden Kaçak Akım Rölesi Kullanmalısınız?
Tesislerde bir kaçak akımın olması hem cana hem de mala zarar verebilecek tehlikelere yol açabilir. Özellikle kaçak akım rölesi olmayan tesislerde bir kaçak akım yaşanırsa insan hayatı doğrudan tehdit altındadır. Bu açıdan kaçak akım rölesi özellikle elektrik tesisatında insan hayatını kurtarıcı bir önlemdir. Tüm bunların yanı sıra yalıtım hatası nedeniyle...
İSTAÇ’IN 58 TESİSİNE KAÇAK AKIM RÖLESİ UYGULANDI
58 TESİSE KAÇAK AKIM RÖLESİ UYGULANDI Türkiye’nin önde gelen çevre yönetim şirketlerinden biri olan İSTAÇ’ın 58 tesisine  kaçak akım rölesi uygulandı. Tüm ölçüm ve raporlama sürecinin Esis Mühendislik tarafından yapıldığı bu uygulamayla olası tehlikelerin önüne geçilmiş oldu. Misyonu daha yaşanılır bir çevre için sıfır etki yaklaşımı ve özgün çözümler üreterek...
Harmonik Ölçümlerinizi Yaptırıyor musunuz?
Harmonikler son yıllarda elektronik anahtarlama elamanlarının artması ile ciddi şekilde işletmelerde problemlere yol açmaya başlamıştır. Bu problemlerin başından işletmelerin enerji kalitesi sorunu yaşaması gelmektedir. İdeal bir elektrik şebekesinin saf sinüzodial şekilde olması istenir. Ancak harmonik nedeni ile bu saf dalga şekli bozulur. Bunun sonucunda hassas cihazlarımız arızalanabilir. Harmoniklerin Zararları -Elektronik...
Fabrika Teknik Personeline Ücretsiz Eğitim
Fabrika Teknik Personeline Ücretsiz Eğitim Veriyoruz. Teknolojinin çok hızlı gelişmesi ile üretilen yeni nesil cihazların elektrik şebekemizde sağlıklı çalışması için gerekli koşulları sağlamazsak üretim kayıpları, iş güvenliği problemleri ve Cihaz arızaları hiçbir zaman son bulmaz. Yani aracınız ne kadar lüks olursa olsun yollar bozuk oldukça istediğiniz ivme ve verime ulaşamazsınız....
Kelepçeli Test Cihazı Kullanılarak Topraklama Sisteminin Test Edilmesinde 8 Pratik Uygulama
Topraklama sistemini anlama Her şeyden önce, operatörün/mühendisin test edilen yer sistemini anlaması son derece önemlidir. Klempleme ölçümü birçok durumda iyi çalışır, ancak bazı sınırlamalara sahiptir ve bazı yapılandırmalar da geçerli değildir.Kelepçeli zemin testi, bir yer sisteminin kalitesini belirleyen nispeten yeni bir yöntemdir. Aslında, paralel olarak yerleştirilmiş birden fazla alanın bulunduğu...
Kaçak Akım Röleleri
Kaçak Akım Röleleri Yüksek teknolojiye sahip kaçak akım röleleri ile; İşletmenizde elektrik arızasına bağlı oluşabilecek yangın gibi istenmeyen durumları engellemiş olursunuz. İşletmenizde çalışanlarınızın hayatlarını elektrik kaçaklarına karşı korumuş olursunuz. İşletmenizin elektrik enerjisini kesintisiz kullanmasını sağlayarak üretim kayıplarını ortadan kaldırabilirsiniz. Çalışma ve sosyal güvenliği bakanlığının elektrik iç tesisler yönetmeliklerinde belirtildiği gibi...
Koruma Rölelerinin Güç Sistemlerindeki Uygulamaları
Koruma röleleri koruma ekipmanı bağlı olarak generatörler, hazırlama, transformatörler, yükler olarak 4 başlıkta kategorize edilebiliriz. Koruma rölelerinin güç tesisindeki 4 temel uygulaması mevcuttur. 1) Generatör Koruma Generatörlerin korunmasında, generatöre adım dışı röle takarken bu sayfada açık kalması gerekir. Farklı hatalara (arızalara) dayanan generatör koruma yolları vardır. En yaygın hatalar (arızalar)...
Potansiyel yöntem düşüşü ile toprak direncinin ölçülmesi
Potansiyel yöntem düşüşü ile toprak direncinin ölçülmesi, toprak direncinin ölçülmesi için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir ve geniş bir alanı kapsamayan küçük sistemlere en uygun olanıdır. Gerçekleştirmek basittir ve bir sonuç elde etmek için minimum miktarda hesaplama gerektirir.  Bu yöntem genellikle büyük topraklama tesislerine uygun değildir, çünkü çok uzun test...
Toprak Elektrotunun Direncini Ölçme Yöntemi
Bir toprak elektrot sistemi tasarlanıp kurulduğunda, genellikle elektrot ve “Gerçek Dünya” arasındaki toprak direncini ölçmek ve doğrulamak gerekir. Bir toprak elektrotunun direncini ölçmenin en yaygın yöntemleri Bir toprak elektrotunun toprak direncini ölçmek için en sık kullanılan yöntem, Şekil 1’de gösterilen 3 noktalı ölçüm tekniğidir. Bu yöntem, toprak direnci ölçümlerinde kullanılan...
Harmoniklerin Tesislere Zararları
Harmonikler gün geçtikçe elektriksel sistemleri daha çok etkilemektedir. Harmoniklerin temel olarak oluşma sebebi, lineer olmayan elektrik elemanlarının artmasıdır. Güç elektroniği elamanlarının artması ile birlikte non-lineer yükler, akım ve gerilim harmoniklerine neden olmaktadır. Temel olarak, harmonikler bir elektrik enerjisi kalitesi problemidir. Bu nedenle tesisleriniz için düzenli olarak harmonik ölçümlerinizi düzenli olarak...