+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

DLY Kaçak Akım Röleleri

6 kez görüntülendi

Kaçak Akım Rölesi Nedir?

Kaçak akım rölesi, elektrik tesisatlarına takılan hayat kurtaran bir cihazdır. Bir kişinin vücudundan veya elektrikli ekipmanından akan vektörel fark akımını algılayan ve  arıza akımı belirli bir eşiğin üzerinde ise elektrik tesisatındaki  gücü keserek elektrik çarpmasına karşı koruma sağlar. Kaçak Akım Röleleri, elektrik çarpmasına karşı özel olarak koruma sağlamak üzere tasarlanmış olsalar da, bazı durumlarda elektrik yangına karşı koruma da sağlayabilirler.

Kaçak akım röleleri, sıradan sigortaların ve devre kesicilerin sağlayamayacağı bir kişisel koruma seviyesi sunar. Çünkü açma akımları diğer koruma cihazlarına göre çok düşüktür.

Kaçak akım rölelerinin birincil işlevi, elektrik çarpmasından kaynaklanan ölümlerin sayısını önlemek veya önemli ölçüde azaltmaktır.

Bir kişi bir elektrik enerjisi kaynağıyla temas ettiğinde elektrik çarpması meydana gelir ve bunun sonucunda vücuttan geçen akım yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Beklenmedik durumlarda elektrik çarpması meydana gelebilir. Örneğin, bir kişi bir masa lambasındaki bir ampulü değiştiriyorsa ve fişi prizden çıkarmayı veya gücü kapatmayı unutursa, elektrik gücünün mevcut olma ihtimali vardır. Kişi, ampulü çıkardığında, lamba üzerinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek canlı terminallere maruz kalacaktır.

Nispeten yaygın bir başka örnek, iki yönlü bir anahtara sahip bir iniş üzerindeki bir ampuldür, ör. sahanlığın altında bir anahtar ve sahanın tepesinde bir anahtar. Ampul arızalı olduğunda yanmaz ancak kullanıcının ampulde güç olup olmadığını bilmesinin bir yolu yoktur. Bir kişi daha sonra ampulü değiştirmeye gittiğinde, ışığa ulaşmak için büyük olasılıkla metal bir merdiven kullanır. Aydınlatma armatürünün herhangi bir canlı kısmına dokunmaları durumunda çok ciddi bir elektrik çarpması riski vardır.

Yukarıdakiler, elektriğe karşı ne kadar savunmasız olduğumuza ve güvenliğimiz için oluşturduğu tehdide dair oldukça basit iki örnektir. Bir durumda güç bir prizden gelirken diğerinde bir aydınlatma devresinden gelir. Her ikisi de ciddi bir şok riski taşır. Neyse ki Kaçak Akım Rölesi teknolojisi, bu tür durumların neden olduğu ciddi yaralanma potansiyelini büyük ölçüde azaltmamızı sağlar.

Devreye bir RCD’nin takılması, vücuttan akım akışı olması durumunda gücün hızlı bir şekilde kesilmesini sağlar ve böylece elektrik çarpmasına karşı koruma sağlar.

Kaçak Akım Rölesi Çalışma Prensibi Nasıldır ?

Kaçak akım rölelerinin içine baktığımızda halka şeklinde bir trafo görürüz. Bunun adı toroid akım trafosudur. Monofaze olanlarda faz+nötr trifaze olanlarda 3 faz+nötr birlikte toroid akım trafosunun içinden geçer. Bu toroid akım trafosu akım yönünü referans kabul ederek içinden geçen iletkenlerin taşıdığı akımın vektörel farkını alır ve bu fark akımı ayarlanmış olan eşik değerine eşit veya üzerinde olduğunda devrenin enerjisini keser.

Kaçak akım röleleri monofaze ve trifaze olarak üretilirler. Genellikle 100 amper değerine kadar modüler tipte 100 amperden büyük yükler için toroid akım trafosu ile röle ayrı ayrı üretilirler.

Kaçak Akım Röleleri ile Otomatik Sigortalar arasındaki farklar nelerdir?

Sadece kaçak akım rölesi olarak üretilen cihazların otomatik sigortalar gibi termik ve manyetik açma özellikleri yoktur. Örneğin etiketinde 4×100 amper 30 mA yazan bir kaçak akım rölesi açma akım değeri 30 mA ve 100 amper’e kadar yükü besleyebilir anlamına gelmektedir. Otomatik sigortalar gibi termikten veya manyetikten açacağı anlamına gelmemektedir. Dolayısı ile bir yerden otomatik sigortayı söküp yerine kaçak akım rölesi takılması şeklinde uygulama yapılamaz. Şayet yapılırsa termik ve manyetik koruma iptal edilmiş olacaktır.

Bazı markalarda hem sigorta özelliği taşıyan hem de kaçak akım rölesi özelliği taşıyan cihazlarda bulunmaktadır.

Eğer kaçak akım rölesi sonradan ilave edilecek noktada röle için yer sıkıntısı bulunuyor is yukarıdaki fotoğrafta görünen cihazlar kullanılabilir. Bu özellikte röle kullanıldığında mevcutta bulunan sigorta sökülebilir , yerine aynı akım değerine sahip otomatik sigorta özellikli kaçak akım rölesi takılabilir.

Kaçak Akım Röleleri Çeşitleri Nelerdir?

Kaçak akım röleleri 2 türde üretilirler. Birincisi AC tipi röleler ikincisi A tipi rölelerdir.

AC tipi röleler sinüsoidal alternatif akım için tasarlanmıştır. A tipi röleler ise dönüşümlü olarak tasarlanmıştır ,sinüsoidal akım ve ona uygulanan düzeltme akımı için tasarlanmıştır. Elektrik şebekesinde mevcut gürültü akımlarının etkilerini azaltmak için A tipi röleler geliştirilerek farklı tiplerde üretilmeye başlanmıştır. F , B ,U,K,SI tip kaçak akım röleleri en yaygın olarak kullanılan tiplerdir.

Teknolojinin en geçen gün hızla gelişimi elektrik şebekesine eklenen farklı karakteristlik özelliklere sahip elektronik cihazların sayısının çok artması anlamına gelmektedir. Dolayısı ile tek tip elektrik şebekemizde harmonik akımlar , DC akımlar , gerilim düşümleri gibi olayların tek tip frekans üzerinde değişimlere neden olmaktadır. Bunun sonucunda AC tip  röleler sağlıksız çalışmaktadır ve gereksiz açmalara neden olarak işletmelerde üretim kayıplarına yol açarlar.  Özellikle sürücü ve UPS gibi en başta gelen harmonik kaynaklı cihazlar rölelerin gereksiz açma yapmalarının en belirgin nedenleridir. Röle üreticileri

bu sorunu ortadan kaldırmak için çeşitli özelliklere sahip ürünler üretmişlerdir.

Bu rölelerin en önemlileri harmonik filtreye sahip kaçak akım röleleridir. İçlerinde bulunan harmonik filtreler sayesinde sürücü ,UPS ve benzeri yüklerin yapmış olduğu harmonik akımlardan etkilenmezler gereksiz açma yapıp üretim kayıplarına yol açmazlar.

K tipi Kaçak Akım Röleleri

4X100 Amper değerine kadar modüler tip olarak üretilirler. 100 Amper’den büyük makineler için toroid akım trafoları ile rölesi ayrı ayrı üretilmektedirler.

Modüler Tip Harmonik Filtreli Kaçak Akım Röleleri Kullanım Alanları

Uluslararası çalışmalara göre, yetişkinlerin% 95’inin 1000 ila 2000 ohm aralığında bir vücut empedansına sahip olduğu kabul edilmektedir. 1000 ohm vücut direnciyle birleştirilmiş 230 voltluk bir besleme durumunda, vücuttan 230 miliamper’e kadar bir akım akabilir. Bu, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir şok riski taşır.

Toroid akım trafosu bağlantılı kaçak akım röleleri

Bir işletmede bir adet dahi UPS , Sürücü vs. harmonik kaynağı varsa , bu problem sadece bu kaynağın değil bu kaynağı ana dağıtım panosuna kadar besleyen bütün tek hattın sorunudur. Yani sürücülü bir makineye harmonik filtreli kaçak akım rölesi taktıysak, Ana dağıtım panosu da dahil bu sürücülü makineyi besleyen bütün tali panolara ve ana dağıtım panosuna da filtreli kaçak akım rölesi takmak zorundayız.

Genellikle Ana dağıtım panolarının ve tali panoların güçleri 100 amper’den büyük olduğundan toroid akım trafosu ile birlikte bağlanan harmonik filtreli kaçak akım röleleri kullanılmalıdır.

Toroid Akım Trafosu Bağlantılı Harmonik Filtreli Kaçak Akım Röleleri

 

DLY kaçak akım rölesi

 

 

DLY Kaçak Akım Röleleri Özellikleri

DLY Mekanik Kaçak Akım Röleleri, alçak geçiren harmonik filtre özelliği sayesinde harmonik ve diğer parazit akımlardan etkilenmezler. Özellikle sürücü ve benzeri yüksek harmonik akım çeken cihazlar için ideal üründür.

 1. TRMS Ölçüm Özelliği
 2. 25 mA -25 A Arası Açma Akımı Ayarı
 3. 20 mS – 5 Saniye Arası Açma Zamanı Ayarı
 4. Alçak geçiren filtre özelliği sayesinde harmonik ve diğer parazit akımlardan etkilenmezler. Özellikle sürücü ve benzeri yüksek harmonik akım çeken cihazlar için ideal üründür.
 5. Montajları kolaydır
 6. Kapalı ve açık kontakları sayesinde farklı kumanda cihazları ile birlikte kullanılabilirler.
 7. Manuel ve Otomatik Reset Özelliğine Sahiptir.
 8. Manuel Test ve Reset Özelliği Vardır.
 9. Çoklu besleme ünitesine sahiptir. Bu özelliği sayesinde nötr kullanmayan sistemler için harici nötr hattı çekilmeden 2 faz ile kolayca kullanılabilir. 110-125 V AC, 220-240 V AC, 380-415 V AC
 10. ( -10) – ( +60) derece çalışma sıcaklığına sahiptir.
 11. Raya montajı uygundur.
 12. Herhangi bir bağlantı kopması durumunda (Toroid akım trafosu kablosu) veya toroid akım trafosu arıza durumlarını bildirme özelliğine sahiptir.

  KAÇAK AKIM RÖLELERİ EĞİTİM SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ            

Bağlantı şeması;

 

DLY Kaçak Akım Rölesi Şartnamesi

DLY Kaçak Akım Rölesi Ürün Broşürü

DLY Dijital Kaçak Akım Röleleri, alçak geçiren harmonik filtre özelliği sayesinde harmonik ve diğer parazit akımlardan etkilenmezler. Özellikle sürücü ve benzeri yüksek harmonik akım çeken cihazlar için ideal üründür.Dijital ekranından kaçak akım miktarlarını anlık izleyebilirsiniz. Tek gövde de  tekli , 2’li ve 4’lü modelleri vardır.Örneğin 4 adet farkı çıkışı veya 4 adet makineyi tek bir röle ile birbirinden bağımsız olarak koruma yapabilirsiniz.Özellikle fiziksel olarak yer problemi olan panolarda ve çoklu motor çıkışına sahip MCC panolarında yüksek avantaj imkanı sunarlar. Data saklama hafızasına sahiptirler.Röle açma yaptığı tarihi ve saati hafızasında saklı tutar ve ekranından gösterme özelliğine sahiptir.Mudbus haberleşme özelliğine sahiptir. Scada yazılımlarına Mudbus protokolü ile bilgi akışı sağlayabilirsiniz. Hem kendi üzerinde manuel test reset özelliği hem de uzaktan kontrol için test ve reset özelliği bulunmaktadır. Bu sayede ek olarak acil stop butonları ile birlikte kullanılma avantajı sağlamaktadır.

DLY  DİJİTAL Kaçak Akım Röleleri Özellikleri

1)TRMS Ölçüm Özelliği

2)30 mA -30 A Arası 1 mA adımlar ile Açma Akımı Ayarı

3)20 mS – 10 Saniye Arası 10 mS adımlar ile Açma Zamanı Ayarı

Alçak geçiren harmonik filtre özelliği sayesinde harmonikve diğer parazit akımlardan etkilenmezler. Özellikle sürücü ve benzeri yüksek harmonik akım çeken cihazlar için ideal üründür.

4)Çoklu besleme şekline sahip makine ve Ana dağıtım panolarında bir den çok toroid akım trafosu ile bağlanma ve toplayıcı özelliği ile eşsizdir. Beslemelerin çoklu olması , Dağınık ve salkım saçak alması gibi durumların toroid akım trafosu montajını zorlaştıracak etkilerine izin vermez. (Örneğin Bir ana dağıtım panosunun veya büyük güçlü bir makinenin ana şalterinin birbirinden bağımsız 7 adet 3X95+75 kablo ile beslenmiş olması ve  bütün besleme kablolarını içine alacak tek bir toroid akım trafosunun mevcut olmaması durumun da birden fazla toroid ile bağlanıp bu fiziksel problemi ortadan kaldırır )

5) Jeneratör bulunan İşletmelerde , Şebeke ve Jeneratör şalterleri veya kontaktörleri 3 kutuplu seçilerek yapılmış panolara yangın korumaya yönelik kaçak akım rölesi takmak mevcut durumu değiştirmeden mümkün değildir. Şalterleri veya kontaktörleri 4 kutuplu olarak değiştirmeniz , jeneratör ve şebeke nötr hatlarını şalterlere veya kontaktörlere taşımanız , pano bu müdahalelere uygun değil ise panoyu değiştirmeniz gibi çok yüksek maliyetler çıkartır. DLY Serisi kaçak akım röleleri bu maliyetlere girmeden bu tür problemleri kolaylıkla çözer.

6)Montajları kolaydır

7)Kuru Kontakları sayesinde farklı gerilim seviyeleri ve farklı kumanda cihazları ile birlikte kullanılabilirler.

8)Manuel Test Reset Özelliğine Sahiptir.

9)Uzak kontrol Test ve Reset Özelliğine Sahiptir.

10)Mudbus haberleşme protokolü ile veri transferi ve sacada programları ile anlık izleme özelliği

11)Trip durumunda Açma akımı ve Açma zamanını saat ve tarih ile birlikte kaydetme özelliği

12)Tek gövde de tekli , 2,li ve 4,lü birbirinden bağımsız çıkışlı model seçenekleri

13)LCD Ekran

14)THD ölçümü

15)Grafik olarak gösterme özelliği

16)Kaçak akım miktarının ekranda anlık gösterimi

17)Alarm atama özelliği

18)Normal Çalışma , Alarm ve Trip durumlarını 3 farklı renk indikatör ile gösterme özelliği

19)Raya montajı uygundur.

20)Toroid  akım trafosu kablosu bağlantısı kopması durumunda veya toroid akım trafosu arıza durumlarını bildirme özelliğine sahiptir.

21)( -10) – ( +60) derece çalışma sıcaklığına sahiptir.

 

Sıkça Sorulan Kaçak Akım Rölesi Soruları ?

Kaçak Akım Rölesi Çalışma Prensibi
Faz ve nötr iletkenleri arasında oluşan dengesizlik elektrik kaynaklı yangınlara sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçmek için tasarlanan kaçak akım röleleri, devrede bulunan giriş çıkış akımlarını eşitleme prensibine dayanarak çalışır.
Kaçak Akım Rölesi Kaç Amper Olmalı?
Kaçak akım rölesi devrenin izin verdiği akımı taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Aygıt üzerinden geçecek akıma uygun tercih edilen amper seçeneği ile kaçak akım rölesi güvenle kullanılabilir. Aygıt üzerinden geçecek akım gücünden düşük ya da yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Standart akım değerleri şu şekildedir:
32 amper, 25 amper, 40 amper ve 63 amper.
Kaçak Akım Rölesi Kullanmak Zorunlu Mu?
Elektrik iç tesisat yönetmeliği madde 18 gereğince kaçak akım rölesi kullanmak yasal çerçevede zorunlu hale getirilmiştir.
Kaçak Akım Rölesi Seçimi Nasıl Yapılır?
Kaçak akım rölesi seçimi yaparken kutup sayılarına bakmak gerekmektedir. Elektrik fazına göre değişkenlik gösteren kutup sayıları şu şekilde sıralanabilir.
Mevcut elektrik sistemi tek fazlı özelliğe sahipse iki kutuplu 3 faz özelliğine sahip ise dört kutuplu kaçak akım rölesi tercih edilmelidir.
Nominal akımı tespit ettikten sonra kaçak akım rölesi kullanılmalıdır.