+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporu

Elektrik İç Tesisat Muayenesi Kapsamında Yapılan Ölçümler

 1. Her noktada topraklama ölçümleri ( Elektrik panoları , makineler , prizler , cihazlar vs.)
 2. Topraklama Sürekliliği Ölçümleri
 3. Kaçak akım koruma röleleri testleri
 4. İzolasyon direnci ölçümü
 5. Yıldırımdan korunma tesisi kontrolü
 6. Termal Kamera ile elektrik tesisatı görüntülenmesi
 7. Elektrik Tesisatının Gözle Kontrolü
 8. Elektrik Panosu kontrolleri

Esis Mühendislik olarak uluslar arası standartlara sahip Türkak akreditasyonlu cihazlarımız ile deneyimli mühendislerimiz tarafından bütün bu ölçümler yapılarak detaylı rapor şeklinde işletmeye sunulur.

Bu ölçüm hizmetlerini firmamızdan alan işletmelere uluslar arası standartlara göre enerji kalitesi ölçümü ve raporlanması ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Enerji Kalitesi ve harmonik ölçüm ve raporlamanın Faydaları;

 1. İşletmemizde kullandığımız cihazların sağlıklı bir enerji altında çalışmasını sağlamak
 2. İşletme de mevcut elektronik kart yanmaları , cihaz arızalanmaları veya cihazların istenilen verimde çalışmamasının nedenlerinin tespit edilmesini sağlar.
 3. Enerji kayıplarına yol açabilecek problemleri ortaya çıkarır.
 4. Kompanzasyon’un yeterli olup olmadığını veya kompanzasyon’da bulunan problemleri ortaya çıkartır.
 5. Trafo yüklenme oranının tespitini yapar.
 6. Akım ve gerilim dengesizliği sorunlarını tespit eder
 7. Gerilim düşmeleri , Gerilim kırılmaları ve transient gibi gerilimde oluşabilecek sorunları ortaya çıkartır.
 8. Enerji tüketim değerleri hesaplanabilir.
 9. Bütün elektriksel parametrelerin ölçüm ve raporlamasını sağlar.

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporu Hakkında Merak ettiğiniz Sorular

Elektrik tesisatlarının belirli standartları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek amacıyla verilen elektrik iç tesisat uygunluk raporu, her tesisat için uygulanması gereken önemli bir kontrol mekanizmasıdır.

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporu Nedir?
Elektrik iç tesisat uygunluk raporu; Konut ve işyerlerinin iç tesisatlarının hem malzeme ve hem de uygulama olarak mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığının ilgili kurum uzmanlarınca denetlenmesi sonucu hazırlanan bir rapordur.
Tesisatın varsa eksiklerinin giderilmesi ve yoksa elektrik kurumu tarafından resmi olarak kabul edilebilmesi, bu raporun olumlu sonuçlanmasına bağlıdır.
Elektrik İç Tesisat Muayenesi Neleri Kapsar?
İç tesisat uygunluk raporu için yapılan muayene, şunları kapsamaktadır.
• Elektrik panolarının mevzuata uygun olup olmadığı
• Topraklama tesisatının doğru ve yeterli bir şekilde yapılmış olması
• Kaçak akım rölelerinin doğru Amperlerde kullanılıp kullanılmadığı
• Kaçak akım rölelerinin çalışır vaziyette olup olmadığı
• Tesisat izolasyon direncinin mevzuat uygunluğu
• Gerekli binalarda yıldırımdan korunma tesisinin mevzuata uygunluğu
• Genel tesisatın göz ile muayenesi
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporunun Yararları Nelerdir?
Kontrol edilebilirlik noktasında başlı başına yararı bulunan raporlamanın, iç tesisat ve dolayısıyla kullanıcı için önemli yararları bulunmaktadır. Sağlıklı bir tesisatın kurulması için, özellikle tehlike arz edebilecek enerji tiplerinde mevzuata uygun işleyişin olması daha fazla önem kazanmaktadır.
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporunu Kimler Verir?
Bahsi geçen rapor yönetmelikte de belirtildiği gibi elektrik mühendisleri ve elektrik yüksek mühendisleri tarafından verilmektedir.
İç Tesisat Uygunluk Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
Periyodik kontrollerin süresi 1 yıl ile sınırlı olduğu gibi, tesisatın uygunluk raporunun süresi de 1 yıl ile sınırlı tutulmuştur.