+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

Elektrik Ölçüm ve Muayene

Elektrik Tesisat Ölçümü
İş güvenliği ve ekipmanlarına yönelik etmenler baz alınmak suretiyle, mutlaka periyodik olarak elektrik tesisat ölçümüişlemin yapılması gerekmektedir. Bunlar içerisinde en az 2 kez topraklama ve paratonel gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere, işlemlerin tamamlanması bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Elektrik tesisat ölçümünde çalışmaların periyodik olarak gerçekleşmesi ve raporlama konusunda, eksiksiz ölçüm yapılması...
Harmonik Ölçümlerinizi Yaptırıyor musunuz?
Harmonikler son yıllarda elektronik anahtarlama elamanlarının artması ile ciddi şekilde işletmelerde problemlere yol açmaya başlamıştır. Bu problemlerin başından işletmelerin enerji kalitesi sorunu yaşaması gelmektedir. İdeal bir elektrik şebekesinin saf sinüzodial şekilde olması istenir. Ancak harmonik nedeni ile bu saf dalga şekli bozulur. Bunun sonucunda hassas cihazlarımız arızalanabilir. Harmoniklerin Zararları -Elektronik...
Topraklama Ölçümü
Topraklama Ölçümü Topraklama ölçümü, elektriksel cihazların sağlıklı çalışması ve meydana gelebilecek izolasyon hatalarında ortaya çıkabilecek sızıntı ve kısa devre akımlarının en kısa yoldan devresini tamamlaması için tesis edilmesi gereken sistemdir. Topraklama Ölçümü 2 şekilde incelenebilir. 1- Cihazların sağlıklı çalışması için Özellikle elektronik cihazlarda topraklama eksikliği olduğu durumlarda nötr-toprak arası gerilim...
Yıldırımdan Korunma Tesis Kontrolü
Yıldırımdan korunma bir işletmenin çevresel faktörlerin en önemlilerinden olan yıldırımlardan korunmak için olmazsa olmazıdır. Günümüzden iklim değişikliğinin çok hızlı olması nedeni ile ülkemiz yıldırımların çok daha fazla etkisi altına girmiştir. Yıldırım tesisi bilinçli ve doğru tesis edilmez ise işletmede koruma sağlamaz hatta yanlış tesis edilmesinden dolayı işletmeye ve insanlara daha...
Harmonik Ölçümü
Harmonik Ölçüm, Teknolojinin çok hızlı gelişmesi mekanik cihazların yerini elektronik cihazların almasını sağlamıştır. Bu sayede daha hızlı daha verimli ve daha küçük fiziksel boyunlarda cihazlar üretilmektedir. Fakat elektronik cihazların miktarının artması demek elektrik enerjisinde kirliliğin artması demektir. Çünkü elektronik cihazlar frekans ve gerilim kontrollü çalıştığından dolayı tek tip şebekede frekans...
Kaçak Akım Rölesi Testi
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının elektrik iç tesisler yönetmeliklerinde belirtildiği gibi ana dağıtım panolarına yangın korumaya yönelik 300 mA açma akımlı kaçak akım röleleri , bütün tali pano, ekipman, priz, motor, makineler ve cihazlara hayat korumaya yönelik 30 mA açma akımlı kaçak akım röleleri sigorta ile birlikte kullanılmalıdır. Kaçak akım...
Hat Empedansı ve Loop Empedansı Ölçümü
Hat Empedansı ve Loop Empedansı Ölçümü Hat empedansı ve loop empedansı elektrik tesisatlarındaki en önemli ölçümlerden biridir. Elektrik tesisatlarında kullanılan koruma ekipmanları (sigortalar, TMŞ’ler, Kaçak Akım Röleleri vs.) elektrik hatları empedanslarını referans alarak koruma yaparlar. Yani bir elektrik tesisatında oluşabilecek hata akımı değeri hattın empedans değerine bağlıdır. Koruma ekipmanının uygunluğunun...
Termal Kamera Ölçümleri
Termal Kamera ile görüntüle hizmeti elektrik tesislerinde yapılması gereken en önemli ölçümlerden bir tanesidir. Termal kamera elektrik tesisatlarında meydana gelebilecek yangın gibi istenmeyen durumların önceden tespiti konusunda kullanılan en önemli cihazdır. Termal kamera ile elektrik tesisatlarında; Aşırı yük altındaki devre elemanları ve iletkenlerinin tespiti yapılır. Elektrik ekipmanları bağlantı noktalarında ki...
Jeneratör Muayenesi
Günümüzde sıklıkla elektrik kesildiğinde her zaman bir jeneratöre ihtiyaç duyarız bu jeneratörler, dizel motor ve alternatör ile oluşur. Sık sık elektrik kesintisi yaşandığında otomatik ise 10 ila 15 saniyede elektrik enerjisi sağlar ve aktarır, manuel yani el ile çalışan jeneratörler ise operatör kontrolü ile çalışır. Jeneratörlerin işlevini sağlıklı bir şekilde...
Yüksek Gerilim Testleri
Trafoların ve OG diğer ekipmanların  periyodik olarak testlerinin ve kontrollerinin yapılması gerekir. Esis Mühendislik Trafo Bakımlarında aşağıdaki testleri gerçekleştirmektedir. Güç Faktörü testi, Çevirme Oranı testi, Sargı Direnci testi, DC İzolasyon testi, Mıknatıslanma Akım testleri, Bushing testleri, Kademe değiştiricisinin mekanik ve elektriksel testleri, Frekans Analiz testleri (FRA) , Dielektrik Analiz testleri (...
Elektrik Arıza Tespiti
Elektrik Arıza Tespiti Teknolojinin çok hızlı gelişmesine bağlı olarak kullandığımız mekanik cihazların yerini elektronik cihazların alması  ile elektrik şebekesinde kirlenme oranı artmıştır. Kirli olan olan şebeke de çalışmak zorunda kalan özellikle hassas elektronik cihazlarda arızalanma oranı çok hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Elektronik cihazların kartlarının yanmaları, güç kaynağı arızalanmaları, haberleşme sistemlerinde...
Katodik Koruma Ölçümü
Katodik Koruma Ölçümü, metaller yapıları gereği hava veya su ile temasları sonucu oksitlenerek korozyona uğrarlar. Meydana gelen korozyonu engellemek ve metal yüzeyde gerçekleşecek anodik reaksiyonları durdurmak üzere yapılan korumaya katodik koruma adı verilir. Katodik koruma, akaryakıt dolum tesisleri, boru taşıma hatları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde barındıran...
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporu
Elektrik İç Tesisat Muayenesi Kapsamında Yapılan Ölçümler Her noktada topraklama ölçümleri ( Elektrik panoları , makineler , prizler , cihazlar vs.) Topraklama Sürekliliği Ölçümleri Kaçak akım koruma röleleri testleri İzolasyon direnci ölçümü Yıldırımdan korunma tesisi kontrolü Termal Kamera ile elektrik tesisatı görüntülenmesi Elektrik Tesisatının Gözle Kontrolü Elektrik Panosu kontrolleri Esis...
İzolasyon Direnci ve Elektriksel Dayanım
Elektrik tesisatı içerisinde yer alan ekipmanların, kabloların ve makinelerin iletken ve yalıtkan dış kısımları arasındaki izolasyon, yük durumları ve çevresel koşullara bağlı olarak zaman içerisinde yıpranabilmektedir. Tesis içerisinde güvenli bir çalışma ortamının sağlanıyor olduğundan emin olabilmek için periyodik olarak, bu ve benzeri teçhizatın izolasyon ve dielektriksel dayanım testleri yapılmalıdır. İzolasyon...