+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

Fabrikanızda Neden Kaçak Akım Rölesi Kullanmalısınız?

494 kez görüntülendi
Fabrikanızda Neden Kaçak Akım Rölesi Kullanmalısınız?

Tesislerde bir kaçak akımın olması hem cana hem de mala zarar verebilecek tehlikelere yol açabilir. Özellikle kaçak akım rölesi olmayan tesislerde bir kaçak akım yaşanırsa insan hayatı doğrudan tehdit altındadır. Bu açıdan kaçak akım rölesi özellikle elektrik tesisatında insan hayatını kurtarıcı bir önlemdir. Tüm bunların yanı sıra yalıtım hatası nedeniyle kaçak akım tesislerde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Kaçak Akım Koruma Röleleri tesislerde kullanılmaz ise, maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Başta insan hayatı olmak üzere yaşam alanlarının korunması için tesislerin tümünde kaçak akım rölelerinin mutlaka kullanılması gerekir. Yalnızca bu rölenin kullanılması değil, standartlara uygun seçilmesi, topraklama sistemi olması da gerekmektedir.

DLY Kaçak Akım Rölesi

Kaçak akım rölesi ev ve yaşam alanlarının tümünde kullanılması gerekir. Tesisinizde neden kaçak akım rölesi kullanmalısınız? sorusunun yanıtı pek çok nedene dayanmaktadır. Özellikle tesisinizde mutlaka kayıpları önlemek amacı ile kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Ayrıca elektrik tesisatının gerekli standartlara uygunluğu açısından da kaçak akım rölesi kullanılmak zorundadır. Tesisatın eksiksiz olması açısından kaçak akım rölesi nerelerde kullanılmalıdır sorusu da dikkate alınmalıdır.

Makinelerde oluşabilecek beklenmeyen yalıtım hataları çalışanlar için zararlı olabilir

Makinelerde oluşabilecek beklenmeyen yalıtım hataları çalışanlar için zararlı olabilir

Kaçak akım rölesi elektriğin kaçak akımla karşılaşabileceği her alanda mutlaka kullanılmalıdır. 30mA değerlerinde kaçak akım rölesi hayat koruma, 300mA değerlerinde de yangından koruma özelliği gösterir. Bu nedenle, elektrik tesisatının tamamında kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Günümüzde elektrik her ne kadar ihtiyaç olsa da bazı zararları da mevcut olabilir. Özellikle doğru tesisatın yapılmaması ve gereken önlemlerin alınmaması halinde.

Üretim hatlarında kaçak akım rölesi uygulaması yapılmalıdır

Kaçak akım rölesi olmadığında herhangi bir akım değeri kişilere büyük zararlar verebilir. Bu zararlar akımın değerine göre değişir.

  •  10mA değerinde bir akım çok fazla kişiye zarar vermese de kişinin bedeninde bir titreme hissedilir.
  •  30mA değerinde bir akım kısa süreli uyuşma, bedende hissizlik durumu ve hayati açıdan ufak da olsa kritik durumlar,
  •  1A değerinde ise kalp durması ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalınır.