+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hizmetlerimiz

Topraklama Ölçümü
Topraklama Ölçümü Topraklama ölçümü, elektriksel cihazların sağlıklı çalışması ve meydana gelebilecek izolasyon hatalarında ortaya çıkabilecek sızıntı ve kısa devre akımlarının en kısa yoldan devresini tamamlaması için tesis edilmesi gereken sistemdir. Topraklama Ölçümü 2 şekilde incelenebilir. 1- Cihazların sağlıklı çalışması için Özellikle elektronik cihazlarda topraklama eksikliği olduğu durumlarda nötr-toprak arası gerilim...
Yıldırımdan Korunma Tesis Kontrolü
Yıldırımdan korunma bir işletmenin çevresel faktörlerin en önemlilerinden olan yıldırımlardan korunmak için olmazsa olmazıdır. Günümüzden iklim değişikliğinin çok hızlı olması nedeni ile ülkemiz yıldırımların çok daha fazla etkisi altına girmiştir. Yıldırım tesisi bilinçli ve doğru tesis edilmez ise işletmede koruma sağlamaz hatta yanlış tesis edilmesinden dolayı işletmeye ve insanlara daha...
İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri
İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri, yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından hareketle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin ölçülebilir, izlenebilir olması zorunlu hale gelmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak 20.08.2013 tarihinde...
Tesisat Kontrolleri
Tüm işyerlerinde çeşitli üretim süreçleri nedeniyle gerek pnomatik gerekse hidrolik madde taşınımını sağlayan tesisatlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu tesisatların kontrollerinin ihmalinde birçok durumda gerek çalışan üzerinde gerekse işyerlerinin üretim süreçlerine olumsuz tesirleri olabilmektedir. Özellikle basınç altında yüksek ısıda çalışan hidrolik boru tesisatlarındaki yaşanan aksaklıklar ve insan sağlığı açısından önem arz eden...
Emisyon Ölçümü
Emisyon Ölçümü Emisyon ölçümü günümüzde hızlı sanayileşme ve yoğun kentleşme olan bölgelerde çevre kirliliğini en aza indirmek için ilgili kuruluşların yaptırması gerekli olduğu bir ölçümdür. Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal...
Tahribatsız Muayene (NDT)
Tahribatsız Muayene (NDT) Tahribatsız muayene (Non-Destructive Testing, Kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan makine, malzeme, ekipman ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan kontrol ve muayene türüdür. Kullanım amacı için gerekli olan özellikleri bozmadan, hasar vermeden gerektiğinde tüm malzemenin muayenesine imkân veren deney ve test türüne tahribatsız muayene yöntemleri denir. İş...
Harmonik Ölçümü
Harmonik Ölçüm, Teknolojinin çok hızlı gelişmesi mekanik cihazların yerini elektronik cihazların almasını sağlamıştır. Bu sayede daha hızlı daha verimli ve daha küçük fiziksel boyunlarda cihazlar üretilmektedir. Fakat elektronik cihazların miktarının artması demek elektrik enerjisinde kirliliğin artması demektir. Çünkü elektronik cihazlar frekans ve gerilim kontrollü çalıştığından dolayı tek tip şebekede frekans...
Kaçak Akım Rölesi Testi
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının elektrik iç tesisler yönetmeliklerinde belirtildiği gibi ana dağıtım panolarına yangın korumaya yönelik 300 mA açma akımlı kaçak akım röleleri , bütün tali pano, ekipman, priz, motor, makineler ve cihazlara hayat korumaya yönelik 30 mA açma akımlı kaçak akım röleleri sigorta ile birlikte kullanılmalıdır. Kaçak akım...
İş Makinaları Kontrolleri
İş Makineleri, yol inşaatı ile tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerlerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır. İş Makineleri, “Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte ve yine iş güvenliği kapsamında...
Tezgah ve Üretim Makinalarının Kontrolü
Tezgahlar ve üretimde kullanılan makinelerde (Torna, Freze, Pres, Matkap vb.) güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda bir işyerlerinde iş kazalarına en çok sebebiyet veren sebeplerin başında gelmektedir. Üretimde kullanılan bu ekipmanlarda özellikle üzerlerinde sürekli bulundurulması gereken güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda ciddi hasarlar ve kayıplar oluşmaktadır. Tezgahların periyodik kontrolleri...
Kazan Dairesi Uygunluk Belgesi ve Kontrolleri
Kazanlar güvenli şekilde kurulduğu ve çalıştırıldığı zaman hayatı ve üretimi kolaylaştıran; güvenlik şartlarına uyulmadığı zaman ise hem ortamda çalışanlara, hem işletmenin kendisine, hem de çevrede yaşayanlara tehdit oluşturabilen çok tehlikeli ekipmanlardır. Kazan daireleri, başta yangın tehlikesi, yakıt depolama alanları ve patlama riskleri olmak üzere birçok konuda ciddi riskleri barındıran işletmenin...
Yapı İnşaat İskele Kontrolleri
Yapı İnşaat İskele Kontrolleri Yapı İnşaat İskele Kontrolleri özellikle yapı işleri kullanımlarında yaşanan uygunsuzluklar nedeniyle ülkemizde sık sık ölümlerle gündeme gelen iskeleler diğer tüm makine ve ekipmanlar gibi periyodik olarak yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından kontrol edilmeleri zorunlu hale gelmiştir. İskelelerin periyodik kontrol zorunluluğu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik...
Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolü
Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolü Kaldırma ve İletme ekipmanları iş yerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır. Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında...
Basınçlı Kapların Kontrolü
Basınçlı Kapların Kontrolü Basınç altında çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatları iş yerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır. Basınçlı kapların ve basınç altında çalışan makine, ekipman(en az 0,5 bar) ve tesisatların periyodik kontrol zorunluluğu ve kontrol...
Hat Empedansı ve Loop Empedansı Ölçümü
Hat Empedansı ve Loop Empedansı Ölçümü Hat empedansı ve loop empedansı elektrik tesisatlarındaki en önemli ölçümlerden biridir. Elektrik tesisatlarında kullanılan koruma ekipmanları (sigortalar, TMŞ’ler, Kaçak Akım Röleleri vs.) elektrik hatları empedanslarını referans alarak koruma yaparlar. Yani bir elektrik tesisatında oluşabilecek hata akımı değeri hattın empedans değerine bağlıdır. Koruma ekipmanının uygunluğunun...
Termal Kamera Ölçümleri
Termal Kamera ile görüntüle hizmeti elektrik tesislerinde yapılması gereken en önemli ölçümlerden bir tanesidir. Termal kamera elektrik tesisatlarında meydana gelebilecek yangın gibi istenmeyen durumların önceden tespiti konusunda kullanılan en önemli cihazdır. Termal kamera ile elektrik tesisatlarında; Aşırı yük altındaki devre elemanları ve iletkenlerinin tespiti yapılır. Elektrik ekipmanları bağlantı noktalarında ki...
Jeneratör Muayenesi
Günümüzde sıklıkla elektrik kesildiğinde her zaman bir jeneratöre ihtiyaç duyarız bu jeneratörler, dizel motor ve alternatör ile oluşur. Sık sık elektrik kesintisi yaşandığında otomatik ise 10 ila 15 saniyede elektrik enerjisi sağlar ve aktarır, manuel yani el ile çalışan jeneratörler ise operatör kontrolü ile çalışır. Jeneratörlerin işlevini sağlıklı bir şekilde...
Yüksek Gerilim Testleri
Trafoların ve OG diğer ekipmanların  periyodik olarak testlerinin ve kontrollerinin yapılması gerekir. Esis Mühendislik Trafo Bakımlarında aşağıdaki testleri gerçekleştirmektedir. Güç Faktörü testi, Çevirme Oranı testi, Sargı Direnci testi, DC İzolasyon testi, Mıknatıslanma Akım testleri, Bushing testleri, Kademe değiştiricisinin mekanik ve elektriksel testleri, Frekans Analiz testleri (FRA) , Dielektrik Analiz testleri (...
12