+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

ISKRA Zs-Loop Modüler Topraklama Ölçüm Cihazı

Periyodik olarak yapılan topraklama ölçümlerinde alınan sonuçlar o anki topraklamanın değerini ifade eder. Bir süre sonra topraklamanın fiziksel , çevresel veya teknik hatalardan kaynaklı etkilerden değişmeyeceği anlamına gelmez. Anlık yapılan ölçümler sonunda verilen raporlar o anki topraklamanın durumu ve değerleri için verilmiştir. Raporların geçerliğinin bir yıl olması topraklamanın bir yıl güvenli olacağının garantisi değildir.

Topraklamanın fiziksel , çevresel veya teknik hatalardan kaynaklı gevşemesi veya kopması sonucunda;

  1. Fonsiyon topraklamasına ihtiyaç duyan bütün cihazlar kendilerinden istenilen fonksiyonları yerine getiremezler. Örneğin parafudr ( iç yıldırımlık ) gibi cihazlar yıldırımın elektrik tesisatına yönelmesi durumunda etkisiz eleman olurlar. Bunun sonucunda Yıldırım darbe akımları elektrik tesisatında çok ciddi can ve mal kayıplarına yol açarlar.
  2. Kaçak akım röleleri görevlerini yapamazlar. Kaçak akım oluşması durumunda etkisiz eleman olurlar. Bunun sonucunda çok ciddi can ve mal kayıpları oluşur.
  3. Nötr-toprak arası gerilimler çok yüksek değerlere çıkacağından , nötr kullanan bütün elektronik kart gibi hassas cihazlarda arızalar meydana gelir.
  4. Faz-toprak arası oluşan izolasyon hatalarında kısa devre akımları küçük veya hiç oluşamayacağından otomatlar , manyetik şalterler , motor koruma vs. gibi cihazlar manyetik koruma yapamayacağı için çok ciddi can ve mal kayıpları oluşur.
  5. Topraklama olmayan yüzeyler statik elektrik yüklenmesi ile karşı karşıya kalır. Statik elektrik yükleri ark oluşturarak yangın gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Modüler tip raya montaj topraklama ölçüm cihazı sürekli olarak topraklama ölçümünü yapar , ekranında değeri sürekli olarak gösterir hatta topraklamanın herhangi bir nedene bağlı olarak gevşemesi , kopması vs. durumlarda sesli , ışıklı vs. ikaz cihazlarına kontak verme ve şalterlerin açtırma ünitelerine komut vererek işletmenin güvenliğini sağlamak için enerjiyi kesme işlemini yapabilir. Sürekli topraklamanın kontrolünü ve güvenliğini sağlamak için bir asker gibi nöbet tutan gelişmiş bir topraklama ölçüm cihazdır.

TT , TN-C,TN-S ve TN-C-S Sistemlerinde kullanılabilir.

  

Haberleşme Binaları , Fabrikalar , Sanayi kuruluşları , Ofis Binaları ,Laboratuvarlar ,Trafo merkezleri gibi bir çok işletmede kullanılabilir.