+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kaçak Akım Rölesi Testi

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının elektrik iç tesisler yönetmeliklerinde belirtildiği gibi ana dağıtım panolarına yangın korumaya yönelik 300 mA açma akımlı kaçak akım röleleri , bütün tali pano, ekipman, priz, motor, makineler ve cihazlara hayat korumaya yönelik 30 mA açma akımlı kaçak akım röleleri sigorta ile birlikte kullanılmalıdır.

Kaçak Akım Rölesi Testi

Kaçak Akım Rölesi Testi

Kaçak akım rölesi testi ile;

  1. İşletmenizde elektrik arızasına bağlı oluşabilecek yangın gibi istenmeyen durumları engellemiş olursunuz.
  2. İşletmenizde çalışanlarınızın hayatlarını elektrik kaçaklarına karşı korumuş olursunuz.
  3. İşletmenizin elektrik enerjisini kesintisiz kullanmasını sağlayarak üretim kayıplarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Fakat bu güne kadar piyasada satılan bir çok marka ve model kaçak akım röleleri ile bu yönetmeliğe uymak pek mümkün olmuyordu. Çünkü kaçak akım dediğimiz olayın tek bir nedeni vardır. Bu neden de izolasyon hatasıdır. Ya da izolasyon seviyesi düşük kullanılan yalıtkan malzemelerdir. İzolasyon hatası olan yerde de kaçak akım çok yüksek akımlara çıkar hatta gözle de görülebilecek ark gibi sonuçlar ortaya çıkarır.

Aksi taktirde kaçak akım diye bir durum asla oluşmaz. Oluşan harmonik akımlardır. Bu harmonik akımların bir çoğu nötr hattı üzerinden dönüş yapmazlar. Frekansları yüksek olduğundan yalıtkan malzemelerde delinmeye yol açarak toprak hattı üzerinden devresini tamamlarlar. Dolayısı ile piyasada bulunan kaçak akım röleleri  bu harmonik akımları kaçak akım gibi algılayıp açmaya giderler. Bu harmonik akımların gerilim değerleri çok düşüktür. Yani bir kalem pil kadar etkisi dahi yoktur. Fakat oluşturdukları akım miktarları 30 miliamper’den büyük olduğundan kaçak akım rölelerinin nedensiz açmasına yol açarlar. Temsilcisi olduğumuz kaçak akım röleleri piyasada bulunan rölelerin aksine harmonik ve gürültü akımlarından asla etkilenmezler. Alçak geçiren filtre özelliğine sahiptir. Yani 50 Hz’den 2500 Hz’e kadar olan yüksek frekansa sahip parazit ve gürültü akımlarından asla açma yapmazlar. Bütün topraklama sistemlerine uyumludur. ( TT , TN-S , TN-C , TN-C-S , IT ) Bu güne kadar çok yüksek maliyetler ödeyerek almış olduğunuz rölelerin taleplerinize cevap vermemesi çok üzücü bir durumdur. Bu duruma düşmemek için mutlaka doğru ürün ile çalışmalısınız. Her makinenin karekteristliği birbirinden farklıdır. Her makineye aynı tip kaçak akım rölesi kullanmak en çok yapılan hatadır.

Esis Mühendislik Kaçak Akım Rölesi Testi

Deneyimli mühendislerimiz keşif sırasında yüksek teknolojiye sahip cihazlarımız ile makinelerin karakterist özelliklerini, harmonik akım düzeylerini tespit ederler. Yapılmış olan tespitler sonucunda her makine için doğru ürün seçimini yaparlar.

Kaçak Akım Rölesi Testi Hakkında merak ettiğiniz sıkça sorulan sorular 

Kaçak Akım Rölesi Testi
Kaçak akım röleleri, tesisatın niteliğine göre tesisatın ve tesisata bağlı unsurların kaçak akım arızalarına karşı etkin bir şekilde korunmasını sağlayan önemli elektrik malzemeleri arasındadır. Kaçak akım rölesi testi düzenli bir şekilde yapılarak, rölelerin çalışıp çalışmadığı belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.
Kaçak Akım Rölesi Testi Nedir?
Kaçak akım rölelerinin testi, tesisatı kaçak akım arızalarına karşı koruma görevi gören rölelerin çalışıp çalışmadığının çeşitli yollarla kontrol edilmesidir.
Kaçak Akım Rölelerinin Testi Neden Önemlidir?
Rölede oluşacak arıza neticesinde röle görevini yapmayacak, dolayısıyla kaçak akım arızası esnasında tesisat ile şebeke arasındaki enerji bağlantısını kesmeyecektir. Dolayısıyla kaçak akım arızası durumunda elektrik tesisatı ve tesisata bağlı makine ve cihazlar, röle işlevini görmediği için bu arızadan olumsuz etkilenecektir.
Yapılacak röle testlerinde rölenin arızası olması durumunda ivedilikle röle değiştirilerek, kaçak akıma bağlı oluşacak arızaların önüne geçme imkânı devam edeceği için bu testlerin belirli bir düzende sıklıkla yapılması önemlidir.
Kaçak Akım Rölelerinin Testi Nasıl Yapılır?
Kaçak akım rölesi testi, rölenin niteliğine göre farklı şekillerde yapılabilmektedir. Klasik rölelerde en bilinen ve pratik test yöntemi, röle üzerindeki test butonuna röle üzerinden elektrik akımı geçerken basmaktır. Bu durumda rölenin tesisattan enerjiyi kesmesi, kaçak akım rölesinin çalıştığını göstermektedir.