+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

Katodik Koruma Ölçümü

Katodik Koruma Ölçümü, metaller yapıları gereği hava veya su ile temasları sonucu oksitlenerek korozyona uğrarlar. Meydana gelen korozyonu engellemek ve metal yüzeyde gerçekleşecek anodik reaksiyonları durdurmak üzere yapılan korumaya katodik koruma adı verilir. Katodik koruma, akaryakıt dolum tesisleri, boru taşıma hatları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde barındıran veya sızıntı sonucu sağlık ve çevresel kirlilik riski teşkil eden madde barındıran tesislerde yer alan tanklar ve metal taşıma iletkenleri ile konumları itibariyle yüksek korozyona tabii gemiler, köprüler, iskele ve limanlar ile benzeri yapılar için çok büyük önem arz etmektedir.

Esis Mühendislik, Gelişmiş teknolojiye sahip akreditasyonlu cihazları ve Uzman kadrosu ile Termal katodik koruma ölçümlerini gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Katodik Koruma Ölçümü ve periyodik kontrolleri hakkında Sıkça Sorulan sorular nelerdir ?

Çeşitli metallerin etkin biçimde kullanıldığı tesisatlar da metalin yeterli şartları sağlayıp sağlamadığının görülmesine imkân vermesi nedeniyle önemli bir yeri olan katodik koruma ölçümü, mutlak yapılması gereken işlemler arasındadır.

Katodik Koruma Çeşitleri Neler?

  • Deniz ve su araçları
  • Doğalgaz boru hattı
  • Tanklar
  • İçme ve atık su boru hatları

KaydetKaydet

KaydetKaydet

Katodik Koruma Ölçümü Nedir?
Farklı tesisatlar da kullanılan metallerin hava ve su ile teması sonrasında korozyona uğramaması için yapılan katodik koruma unsurlarının, tesisatın sağlığını olumlu veya olumsuz etkileyip etkilemediğinin teknik olarak ölçülmesi işlemidir.
Hangi Alanlarda Katodik Ölçümü Yapılır?
Kaba bir ifadeyle metalin korozyona uğramamasının önemli olduğu tüm tesisatlar da, bu ölçümlerin düzenli olarak yapılması gerekir. Ölçüm sonrasında kullanılan metallerin tesisat, canlı ve mal sağlığı açısından olumsuz etki edecek yönleri tespit edilir.
• İçme suyu, petrol, doğalgaz gibi boru hatları
• Denizaltılar, iskeleler, feribotlar, deniz otobüsleri ve gemiler gibi deniz araçları
• İçme su depolama tankları, yer üstü akaryakıt tanklar, LPG tankları gibi tanklar
• Boiler tankları, buhar kazanları, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi su sistemleri
Koruma Ölçümü Kaç Yılda Yapılmalıdır?
Yönetmeliğe göre koruma ölçümleri rutin durumlarda yılda en az 1 kez olacak şekilde yapılır.
Katodik Koruma Raporu Nasıl Hazırlanır ?
Teknik ekip tarafından ölçüm yapılan unsurun yönetmeliğe uygun şekilde olup olmadığının katodik ölçümü standartlara uygun şekilde yapılarak, bu ölçüm sonuçlarına göre bir form düzenlenir. Ölçüm verileri ve diğer tüm testler bir rapora işlenerek, yöneticinin onayına sunulur.