+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

Toprak Elektrotunun Direncini Ölçme Yöntemi

846 kez görüntülendi
Toprak Elektrotunun Direncini Ölçme Yöntemi

Bir toprak elektrot sistemi tasarlanıp kurulduğunda, genellikle elektrot ve “Gerçek Dünya” arasındaki toprak direncini ölçmek ve doğrulamak gerekir.

Bir toprak elektrotunun direncini ölçmenin en yaygın yöntemleri

Bir toprak elektrotunun toprak direncini ölçmek için en sık kullanılan yöntem, Şekil 1’de gösterilen 3 noktalı ölçüm tekniğidir. Bu yöntem, toprak direnci ölçümlerinde kullanılan 4 noktadan türetilmiştir. “Potansiyel düşme” metodu olarak adlandırılan 3-nokta metodu, ölçülecek Dünya Elektrotunu ve genellikle P (Potansiyel) ve C (Akım) olarak etiketlenmiş iki elektriksel olarak bağımsız iki test elektrotunu içermektedir. Bu test elektrotları daha az “kalite” olabilir (daha yüksek toprak direnci). Ancak ölçülecek elektrottan elektriksel olarak bağımsız olmalıdır.

Şekil 1

Bir toprak elektrot sistemi tasarlanıp kurulduğunda, genellikle elektrot ve “gerçek Dünya” arasındaki toprak direncini ölçmek ve doğrulamak gerekir.

Bir toprak elektrotunun toprak direncini ölçmek için en sık kullanılan yöntem, Şekil 1’de gösterilen 3 noktalı ölçüm tekniğidir.

Bu yöntem, toprak direnci ölçümlerinde kullanılan 4 noktadan türetilmiştir.

Potansiyel düşme” metodu olarak adlandırılan 3-nokta metodu, ölçülecek Dünya Elektrotunu ve genellikle P (Potansiyel) ve C (Akım) olarak etiketlenmiş iki elektriksel olarak bağımsız iki test elektrotunu içermektedir. Bu test elektrotları daha az “kalite” olabilir (daha yüksek toprak direnci), ancak ölçülecek elektrottan elektriksel olarak bağımsız olmalıdır.

3-nokta Toprak Direnci Ölçüm Yöntemi;

Bir alternatif akım (I), dış elektrot C’den geçirilir ve voltaj, aralarındaki bazı ara noktalarda bir iç elektrot P vasıtasıyla ölçülür.

Toprak Direnci, Ohm Yasası kullanılarak hesaplanır: Rg = V / I.

Eğim Metodu veya Dört Kutup Metodu gibi diğer daha karmaşık yöntemler, bu basit prosedürle ilişkili spesifik problemlerin üstesinden gelmek için, büyük topraklama sistemlerinin direncinin ölçümleri için veya test elektrotlarının yerini belirleyen alanların bulunduğu alanlarda geliştirilmiştir.

Kullanılan ölçüm yöntemine bakılmaksızın, toprak direncinin ölçüsünün bir bilim olduğu kadar bir sanat olduğu ve direnç ölçümlerinin bir kısmı ölçülmesi zor olabilecek birçok parametreden etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, tek bir ölçümün sonuçlarına dayanmak yerine, bir dizi ayrı okuma yapmak ve ortalamak en iyisidir.

Bir ölçüm yapılırken amaç, yardımcı test elektrodunu test edilen toprak elektrodundan yeterince uzağa konumlandırmaktır, böylece yardımcı test elektrodu P, hem toprak sisteminin hem de diğer test elektrodunun etkin direnç alanlarının dışında bulunacaktır (bkz. Şekil 2).

Şekil 2 – Direnç alanları ve gerilim elektrod pozisyonu ile ölçülen direncin değişimi

Mevcut test elektrodu (C) çok yakınsa, direnç alanları üst üste gelecektir ve gerilim testi elektrotu hareket ettirildiğinde ölçülen direncin dik bir değişimi olacaktır.    Mevcut test elektrotu doğru bir şekilde yerleştirilmişse, toprak sistemi arasında bir yerde bir ‘düz’ (ya da neredeyse neredeyse) direnç alanı olacaktır ve voltaj testi elektrodunun pozisyonundaki değişiklikler sadece çok küçük değişiklikler üretmelidir, direnç rakamı.

Enstrüman, test edilen toprak sistemine kısa bir test kablosuyla bağlanır ve bir ölçüm alınır.Ölçüm doğruluğu, diğer gömülü metal nesnelerin yardımcı test elektrotlarına olan yakınlığından etkilenebilir. Çit ve bina yapıları, gömülü metal borular ve hatta diğer topraklama sistemleri gibi nesneler, ölçüme müdahale edebilir ve hataları tanıtabilir.

Çoğu zaman, sitedeki görsel denetimden, test bahisleri için uygun bir yerden yargılanmak zordur ve bu nedenle testin doğruluğunu sağlamak için birden fazla ölçüm yapılması her zaman tavsiye edilir.

KaydetKaydet

KaydetKaydet

KaydetKaydet