+90 (542) 804 09 55
Sosyal Medya Hesaplarımız

Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü

Topraklama ölçümü, elektriksel cihazların sağlıklı çalışması ve meydana gelebilecek izolasyon hatalarında ortaya çıkabilecek sızıntı ve kısa devre akımlarının en kısa yoldan devresini tamamlaması için tesis edilmesi gereken sistemdir.

Topraklama Ölçümü 2 şekilde incelenebilir.

1- Cihazların sağlıklı çalışması için

Özellikle elektronik cihazlarda topraklama eksikliği olduğu durumlarda nötr-toprak arası gerilim değeri yüksek değerlere çıkar. Dolayısı ile elektronik cihazların arızalanmasına yol açar. Ayrıca harmonik etki yapan cihazlarda topraklama eksikliği olduğu durumlarda harmonik akımlar cihazların gövdelerinden dışarı çıkamayacağı için cihazların arızalanmalarına neden olur.

2- Koruma topraklaması

İnsanların can güvenliğini sağlamak için, bir başka deyişle dokunma gerilimine karşı canlıların can güvenliğini korumak için tesis edilmelidir. Bir sistemde kaçak akım rölesinin olması insanları elektrik çarpmayacağı anlamına gelmez. Kaçak akım rölesi, kaçak akımlara karşı koruma yapar topraklama ise dokunma gerilimine karşı koruma yapar. Dolayısı ile ikisi birlikte tesis edilmelidir. Bir topraklama sisteminde topraklama geçiş direnci sınır değerini koruma ekipmanı tayin eder.

Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü

Koruma amacı ile tesis edilmiş bir topraklama sisteminde ölçülen değer ne kadar düşük olursa olsun güvenli olduğu anlamına gelmez. Koruma ekipmanının tayin etmiş olduğu sınır değerinin üzerinde olduğu sürece uygun ve sağlıklı  bir topraklama hattı değildir. Koruma amacı ile tesis edilmiş olan topraklama sistemlerinde topraklama geçiş direnci değeri daima son noktalardan ölçülmelidir. Özellikle elektrik enerjisi ile çalışan makinelerde ,makinelerin en uzak metal gövdeleri ölçüm noktası için seçilmelidir. Topraklama geçiş direnci ölçüm değeri alındıktan sonra makine gövdesine topraklama hattının bir iletken ile sağlam bir şekilde tesis edildiği gözle kontrol edilmelidir.

Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü, elektrik tesislerinde topraklama ölçüm yönetmeliği gereği periyodik olarak yılda bir ’21/8/2001′ tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, ’30/11/2000′ tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve ‘4/11/1984’ tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre topraklama ölçümü yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Hakkında merak ettiğiniz sorular ?

Topraklama ölçümü, elektrik tesisatı topraklamasının tesisata uygunluğunu ölçmek için önemli işlevlerden biridir.

Topraklama Ölçümü Nedir?
Elektrik tesisatına uygun şekilde topraklama yapılabilmesi için, topraklamanın mevzuata uygun değerlere sahip olup olmadığının topraklama ölçüm cihazı ile yapılması işlemidir.
Topraklama Ölçümü Neden Önemlidir?
Tesisatlar da topraklama ölçümünün yapılması, tesisat ve canlı sağlığı için kaçak elektrik enerjisinin daha az zararla toprağa aktarılabilmesini sağlamak amacıyla tesisatta yapılan topraklama hattının yeterliliğini ölçmek adına önemlidir.
Topraklama tesisatının ve toprak kalitesinin kaçak enerjiyi en iyi şekilde iletmek için uygun olması, elektrik kaçaklarında canlıya ve eşyaya daha az zarar vermesini sağlayacaktır.
Topraklama Ölçümü Neden Yapılır?
Topraklama hattının ölçümünün yapılması, tesisatın mevzuata uygunluğunun kontrol edildiği aşamalardan biri olup yasal olarak iç tesisat yönetmeliği gereği yapılması zorunludur.
Ölçü Aleti ile Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılıyor?
Kalibrasyonu yapılmış topraklama ölçüm cihazıyla, tesisatta kullanılan sisteme uygun bir şekilde ölçüm yapılır. Cihazın mandal uçları topraklama hattına bağlanarak, topraklama hattındaki değerin yönetmelikte belirtilen değerlere yakın olup olmadığı test edilmektedir.
Ölçümün yapıldığı cihazlara toprak megeri yani toprak direnci test cihazı adı verilmekte olup, yetkili kişilerce yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu ölçüm sadece bir defaya mahsus değil, belirli aralıklarla enerji hattının konumuna göre uygun bir şekilde yapılması gerekir.

ESİS MÜHENDİSLİK TARAFINDAN TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ YAPILMASINI TALEP ETMEK İÇİN

AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUNUZ.